Kontakt

  • Vedenie spoločnosti:
    (korešpondenčná adresa)
    MAER s.r.o. Piaristická 44 911 01 Trenčín IČO: 36 319 449 IČ DPH: SK2020178556 Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 12775/R
  • Sklad 1: MAER s.r.o. Skalka nad Váhom 2 913 31 Skalka nad Váhom
  • Sklad 2: MAER, s.r.o. areál závodu 985 22 Cinobaňa

Kontaktujte nás!

Využite tento formulár ako rýchly a jednoduchý nástroj pre zaslanie Vašej otázky či požiadavky. Na Vašu správu budeme reagovať v čo najkratšom možnom čase.

Celkovo spravujeme tisíce listín
pre 56 firiem
V archíve o celkovej rozlohe 1800 m2