Elektronizácia písomností

Prehustená, duplicitná či netriedená dokumentácia zaberá nielen priestor, ale samotné vyhľadávanie odoberá niekedy podľa štúdií až 30% z času zamestnanca, ktorý by tak mohol tráviť čas efektívnejšie na plnenie primárnych pracovných úloh.

Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie nasledovných služieb:

 • DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV
  Prvým krokom k tomu, aby Vaše archívne dokumenty mohli byť použité k ďalším spracovaniam, je ich samotná digitalizácia na vysokorýchlostných priemyselných skeneroch. Digitalizovať všetky dokumenty nie je efektívnym či racionálnym riešením. S našimi skúsenosťami vieme poradiť zákazníkovi kde mu digitalizácia pomôže pri riadení a chode spoločnosti čím mu v neposlednom rade šetrí čas a zvyšuje efektivitu zamestnancov.
 • SKARTÁCIA
  Po spísaní podkladov sa pre klienta zabezpečuje spísanie návrhu na vyradenie dokumentov, jeho podanie na príslušný štátny archív až do času vydania povolenia. Potom sa dokumentácia bezpečne skartuje tak, aby nemohlo prísť k úniku dôverných informácií klienta.
 • KATEGORIZÁCIA A INDEXÁCIA
  Na skenovaných dokumentoch sa vytvára automaticky vyhľadávací filter, ktorý dokáže na báze full-textového vyhľadávača pomôcť pri orientácii sa v agende. Pre lepšiu presnosť pri vyhľadávaní sa priamo pri skenovaní vytvárajú jednotlivé kategórie tak, aby práca s materiálmi bola čo najrýchlejšia. Uložením virtuálneho archívu na zabezpečené plochy, táto funkcionalita pomáha pracovníkom mať po ruke všetky dokumenty potrebné pre obchodné rokovanie a dáta, ktoré nemôžu byť umiestnené na voľne prístupných prezentáciách či web stránkach.
 • TRANSFORMÁCIA SÚBOROV
  Skenované dokumenty možno transformovať zo základného formátu do editovateľných podôb, teda súborov MS Word, Excel prípadne iných poľa požiadaviek zákazníka. V takomto prípade možno priamo pracovať s celý obsahom skenovaného dokumentu.
 • VYŤAŽITEĽNOSŤ DÁT
  Ako rozšírenú funkcionalitu dokážeme z textov vyťažiť dáta. Napríklad návrhy zmlúv a konverzia údajov z návrhu do riadnych zmlúv, vyťažiteľnosť dát z anketových lístkov do sčítacích modulov a podobne.

Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás!

Využite tento formulár ako rýchly a jednoduchý nástroj pre zaslanie Vašej otázky či požiadavky. Na Vašu správu budeme reagovať v čo najkratšom možnom čase.

Celkovo spravujeme tisíce listín
pre 56 firiem
V archíve o celkovej rozlohe 1800 m2