Pasportizácia objektov

Spoločnosť poskytuje služby týkajúce sa pasportizácie objektov, čo znamená presné zameranie a inventarizáciu napríklad mestského mobiliáru, osvetlení, bilboardov, vyhradených parkovacích miest, hrobových miest a podobne.

Zameranie je implementované do GIS (geografického informačného systému) spoločne s fotkami a inými podorobnými údajmi vychádzajúc z požiadavky zákazníka.

Naša spoločnosť ako jedna z prvých použila pre zameranie hrobových miest drony, kde základným výstupom pre ostatné úkony bola vyhotovená ortofotomapa s kvalitou snímky 1 megapixel / centimeter štvorcový.

Pasportizácia objektov je význaným pomocníkom pre veľké organizácie a mestá k sprehľadneniu údajov o jeho majetku, jeho reálneho fyzického umiestnenia a skutočnom fyzickom stave.

Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás!

Využite tento formulár ako rýchly a jednoduchý nástroj pre zaslanie Vašej otázky či požiadavky. Na Vašu správu budeme reagovať v čo najkratšom možnom čase.

Celkovo spravujeme tisíce listín
pre 56 firiem
V archíve o celkovej rozlohe 1800 m2