Správa písomností

Prehustená, duplicitná či netriedená dokumentácia zaberá nielen priestor, ale samotné vyhľadávanie odoberá niekedy podľa štúdií až 30% z času zamestnanca, ktorý by tak mohol tráviť čas efektívnejšie na plnenie primárnych pracovných úloh.

Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie nasledovných služieb:

 • TRIEDENIE
  Spísanie a roztriedenie spisovej registratúry klienta je procesne prvou a nevyhnutnou službou. V základe sa spisy roztriedia podľa rokov a druhu dokumentov, prípadne podľa vopred preddefinovaných požiadaviek zákazníka, resp. podľa charakteru pôvodnej dokumentácie.
 • SKARTÁCIA
  Po spísaní podkladov sa pre klienta zabezpečuje spísanie návrhu na vyradenie dokumentov, jeho podanie na príslušný štátny archív až do času vydania povolenia. Potom sa dokumentácia bezpečne skartuje tak, aby nemohlo prísť k úniku dôverných informácií klienta.
 • REGISTRATÚRNY PORIADOK
  Logické uloženie spisov podľa zadefinovaných parametrov v mieste uskladnenia klienta je ďalšou zo služieb, ako do budúcna zefektívniť uloženie, šetriť čas vlastných pracovníkov a v neposlednom rade eliminovať vyhotovovanie nadbytočných kópií pre internú potrebu spoločnosti.
 • ÚSCHOVA
  Dlhodobá úschova v našich archívnych priestoroch je riešením, ako bezpečne, s možnosťou spätného dohľadania bezpečne uložiť svoje dokumenty a nechať svoj vlastný podnikateľský priestor k podnikaniu. Preberáme taktiež aj personálnu agendu spoločností a zamestnancom poskytujeme vyhotovujeme všetky podklady nevyhnutné pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a iné.

Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás!

Využite tento formulár ako rýchly a jednoduchý nástroj pre zaslanie Vašej otázky či požiadavky. Na Vašu správu budeme reagovať v čo najkratšom možnom čase.

Celkovo spravujeme tisíce listín
pre 56 firiem
V archíve o celkovej rozlohe 1800 m2